Μελέτη – Πρόταση Έργου: “Αρχαιολογικές επεμβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας και του βυζαντινού Τζεμέρνικου”

Μελέτη – Πρόταση Έργου: “Αρχαιολογικές επεμβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας και του βυζαντινού Τζεμέρνικου”

Μελέτη – Πρόταση έργου: ‘’Αρχαιολογικές επεμβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας και του βυζαντινού Τζεμέρνικου’, Άγναντα 2011

Υπεύθυνοι Μελέτης: Αγγέλη Ανθή – Ζήδρου Κωνσταντίνα
Επιστημονικός Σύμβουλος: Τζουβάρα – Σούλη Χρυσηίς

Μπορείτε να διαβάσετε/κατεβάσετε την μελέτη στον ακόλουθο σύνδεσμο!


Comments are closed.