Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ι.Λ.Ε.Τ. ?>

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ι.Λ.Ε.Τ.

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
(Συγκροτήθηκε κατά την ιδρυτική συνέλευση στις 31/7/1998 – 2/8/1999)
Φίλος Στέφανος
Γιαννάκης Γεώργιος
Μπριασούλης Νικόλαος
Παπακίτσος Χρήστος
Γιαννούλας Χρήστος

2/8/1999 – 3/8/2002
Μπριασούλης Νικόλαος, Πρόεδρος
Στάμου Λαμπρινή, Γενική Γραμματέας
Νικολός Ευθύμιος, Ταμίας
Φίλος Στέφανος, Έφορος
Παπακίτσος Χρήστος, Μέλος
Γιαννάκης Γεώργιος, Μέλος
Καραβασίλης Σωτήριος, Μέλος
(Τον Αύγουστο του 1999 παραιτήθηκε ο κ. Γιαννάκης Γεώργιος και αντικαταστάθηκε από τον κ. Φίλο Χρήστο)
(Τον Αύγουστο του 2002 παραιτήθηκε ο κ. Φίλος Χρήστος, χωρίς να αντικατασταθεί)

3/8/2002 – 31/7/2004
Μπριασούλης Νικόλαος, Πρόεδρος
Στάμου Λαμπρινή, Γενική Γραμματέας
Ζαβιτσάνου Ερασμία, Ταμίας
Παπαδημητρίου Πύρρος, Έφορος
Βήχας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Παπακίτσος Χρήστος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μπαζούκας Αθανάσιος, Μέλος
(8/ 5/ 2004 Θάνατος Πύρρου Παπαδημητρίου, χωρίς να αντικατασταθεί)

31/7/2004 – 29/7/2007
Μπριασούλης Νικόλαος, Πρόεδρος
Μπαζούκας Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Καραγιάννης Ναπολέων, Γενικός Γραμματέας
Μακρής Αθανάσιος, Οργανωτικός Γραμματέας
Ζαβιτσάνου Ερασμία, Ταμίας
Στάμου Λαμπρινή, Έφορος
Βήχας Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Καρατζένης Νικόλαος, Μέλος
(Στις 2/4/2006 παραιτήθηκε ο κ. Βήχας Κωνσταντίνος και αντικαταστάθηκε από την κ. Γιαννάκη – Πόγια Νίκη)
(Στις 28/7/2006 παραιτήθηκε ο κ. Μπαζούκας Αθανάσιος. Τη θέση του Αντιπροέδρου του τομέα Ηπείρου ανέλαβε η κ. Ζαβιτσάνου Ερασμία, όπως και την αντίστοιχη του Ταμία. Το Δ. Σ. συμπληρώθηκε από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου κ. Πλούμπη Ιωάννη στη θέση του μέλους)

29/7/2007 – 1/8/2010
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μακρής Αθανάσιος, Α΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Καραγιάννης Ναπολέων, Β΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Β. Ελλάδος)
Τζούκας Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας
Πατσούρας Αθανάσιος, Ταμίας
Καρατζένης Νικόλαος, Έφορος
Χαμπίμπης Δημήτριος, Οργανωτικός Γραμματέας
Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Μπαζούκας Αθανάσιος, Σύμβουλος
(Στις 25/5/2008 ο κ. Ευάγγελος Τζούκας παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέως, παραμένοντας στο Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Τ ως σύμβουλος. Αντίστοιχα, καθήκοντα Γενικού Γραμματέως ανέλαβε ο κ. Μπαζούκας Αθανάσιος)

1/8/2010 – 11/8/2013
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μπαζούκας Αθανάσιος, Α΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Καραγιάννης Ναπολέων, Β΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Μακεδονίας).
Τριάντου Όλγα, Γενική Γραμματέας
Πατσούρας Αθανάσιος, Ταμίας
Καρατζένης Νικόλαος, Έφορος
Σφώρος Νικόλαος, Οργανωτικός Γραμματέας
Φλωράκης Βασίλειος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Μακρής Αθανάσιος, Σύμβουλος

2013 – 2018
Πρόεδρος (Τομέας Αττικής): Μαργώνης Κωνσταντίνος
Α΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου): Μπαζούκας Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Μακεδονίας): Σμύρης Παύλος
Γενική Γραμματέας: Ζήδρου Κωνσταντίνα
Ταμίας: Καραγιάννης Ναπολέων
Έφορος: Καρατζένης Νικόλαος
Οργανωτική Γραμματέας: Γκουβά Μαρία
Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Μπόμπολη Αλεξάνδρα
Σύμβουλος: Χούμη Κωνσταντίνα

2018 – 2021

Πρόεδρος: Λαμπρινή Στάμου
Α’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καρακώστας
Β’ Αντιπρόεδρος: Μαστρογιάννης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Νίκος Μάνθος
Ταμίας: Νίκη Γιαννάκη-Πόγια
Έφορος: Τραχανάς Κωνσταντίνος
Οργανωτικός Γραμματέας: Αναγνώστου Χρυσούλα
Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνα Χούμη
Σύμβουλος: Δημήτριος Λιανός

2021 – Σήμερα

Πρόεδρος: Ερασμία Ζαβιτσάνου
Α΄ Αντιπρόεδρος (Υπεύθυνος Αθηνών): Σοφία Μπαλτζώη
Β΄ Αντιπρόεδρος (Σύνδεσμος Τομέα Θεσσαλονίκης): Χρήστος Καρακώστας
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Καραβασίλης
Ταμίας: Αθανάσιος Κωσταγιάννης
Έφορος: Νίκη Γιαννάκη – Πόγια
Οργανωτικός Γραμματέας: Χρυσούλα Αναγνώστου
Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Θεόδωρος Σιόντης
Σύμβουλος (Συντονιστής Ομάδων Έρευνας): Βασίλειος Σπύρος