Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ι.Λ.Ε.Τ. ?>

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ι.Λ.Ε.Τ.

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
(Συγκροτήθηκε κατά την ιδρυτική συνέλευση στις 31/7/1998 – 2/8/1999)
Φίλος Στέφανος
Γιαννάκης Γεώργιος
Μπριασούλης Νικόλαος
Παπακίτσος Χρήστος
Γιαννούλας Χρήστος

(2/8/1999 – 3/8/2002)
Μπριασούλης Νικόλαος, Πρόεδρος
Στάμου Λαμπρινή, Γενική Γραμματέας
Νικολός Ευθύμιος, Ταμίας
Φίλος Στέφανος, Έφορος
Παπακίτσος Χρήστος, Μέλος
Γιαννάκης Γεώργιος, Μέλος
Καραβασίλης Σωτήριος, Μέλος
(Τον Αύγουστο του 1999 παραιτήθηκε ο κ. Γιαννάκης Γεώργιος και αντικαταστάθηκε από τον κ. Φίλο Χρήστο)
(Τον Αύγουστο του 2002 παραιτήθηκε ο κ. Φίλος Χρήστος, χωρίς να αντικατασταθεί)

(3/8/2002 – 31/7/2004)
Μπριασούλης Νικόλαος, Πρόεδρος
Στάμου Λαμπρινή, Γενική Γραμματέας
Ζαβιτσάνου Ερασμία, Ταμίας
Παπαδημητρίου Πύρρος, Έφορος
Βήχας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Παπακίτσος Χρήστος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μπαζούκας Αθανάσιος, Μέλος
(8/ 5/ 2004 Θάνατος Πύρρου Παπαδημητρίου, χωρίς να αντικατασταθεί)

(31/7/2004 – 29/7/2007)
Μπριασούλης Νικόλαος, Πρόεδρος
Μπαζούκας Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Καραγιάννης Ναπολέων, Γενικός Γραμματέας
Μακρής Αθανάσιος, Οργανωτικός Γραμματέας
Ζαβιτσάνου Ερασμία, Ταμίας
Στάμου Λαμπρινή, Έφορος
Βήχας Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Καρατζένης Νικόλαος, Μέλος
(Στις 2/4/2006 παραιτήθηκε ο κ. Βήχας Κωνσταντίνος και αντικαταστάθηκε από την κ. Γιαννάκη – Πόγια Νίκη)
(Στις 28/7/2006 παραιτήθηκε ο κ. Μπαζούκας Αθανάσιος. Τη θέση του Αντιπροέδρου του τομέα Ηπείρου ανέλαβε η κ. Ζαβιτσάνου Ερασμία, όπως και την αντίστοιχη του Ταμία. Το Δ. Σ. συμπληρώθηκε από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου κ. Πλούμπη Ιωάννη στη θέση του μέλους)

(29/7/2007 – 1/8/2010)
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μακρής Αθανάσιος, Α΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Καραγιάννης Ναπολέων, Β΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Β. Ελλάδος)
Τζούκας Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας
Πατσούρας Αθανάσιος, Ταμίας
Καρατζένης Νικόλαος, Έφορος
Χαμπίμπης Δημήτριος, Οργανωτικός Γραμματέας
Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Μπαζούκας Αθανάσιος, Σύμβουλος
(Στις 25/5/2008 ο κ. Ευάγγελος Τζούκας παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέως, παραμένοντας στο Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Τ ως σύμβουλος. Αντίστοιχα, καθήκοντα Γενικού Γραμματέως ανέλαβε ο κ. Μπαζούκας Αθανάσιος)

(1/8/2010 – 11/8/2013)
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μπαζούκας Αθανάσιος, Α΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Καραγιάννης Ναπολέων, Β΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Μακεδονίας).
Τριάντου Όλγα, Γενική Γραμματέας
Πατσούρας Αθανάσιος, Ταμίας
Καρατζένης Νικόλαος, Έφορος
Σφώρος Νικόλαος, Οργανωτικός Γραμματέας
Φλωράκης Βασίλειος, Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Μακρής Αθανάσιος, Σύμβουλος

11 / 8 2013 –
Μαργώνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος (Τομέας Αττικής)
Μπαζούκας Αθανάσιος, Α΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηπείρου)
Σμύρης Παύλος, Β΄ Αντιπρόεδρος (Τομέας Μακεδονίας)
Ζήδρου Κωνσταντίνα, Γενική Γραμματέας
Καραγιάννης Ναπολέων, Ταμίας
Καρατζένης Νικόλαος, Έφορος
Γκουβά Μαρία, Οργανωτική Γραμματέας
Μπόμπολη Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Χούμη Κωνσταντίνα, Σύμβουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κων/νος Μαργώνης
Υπεύθυνος Αττικής
Λόντου 2, 106 81 Αθήνα
τηλ.: 6976 687076 & fax : 210 3826232
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔ
ΡΟΣ: Αθανάσιος Μπαζούκας
Υπεύθυνος Ηπείρου
Κουντουριώτου 31, 45 444 Ιωάννινα
τηλ.: 26510 32996, 6932 997380

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΡΟΣ: Σμύρης Παύλος
Υπεύθυνος Μακεδονίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζήδρου Κωνσταντίνα
ΤΑΜΙΑΣ : Καραγιάννης Ναπολέων
ΕΦΟΡΟΣ: Νικόλαος Καρατζένης
Πάροδος Τζαβέλα 23, 48 200 Φιλιππιάδα
τηλ.: 26830 23346, 26820 52256

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκουβά Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Μπόμπολη Αλεξάνδρα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χούμη Κωνσταντίνα