Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ι.Λ.Ε.Τ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Άγναντα, Τ.Κ.: 47043

mail: iletzoumerkon@gmail.com
                   ΑΓΝΑΝΤΑ,
20 /07/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Τ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Τ. καλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, την Κυριακή  6 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διοικητικός Απολογισμός
Οικονομικός Απολογισμός
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 2024
Προτάσεις για τη λειτουργία και δράση της ΙΛΕΤ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.           
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                
ΕΡΑΣΜΙΑ Ν. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ                                                                                         

Comments are closed.